Studentassistenter i matematikk og fysikk

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap søker studentassistenter i tre emner våren 2022.

Vil du bidra til at andre studenter får en god studiehverdag? Studentassistentene er til stede for å starte arbeidet i øvingstimene, utvikle gode studievaner og for å sikre at øvingstimene gir høyt læringsutbytte.

Stillingene er lønnet. 

Hvem kan bli studentassistent?

 • Alle studenter på ingeniørfag ved HVL.
 • Dersom du har god kjennskap til innholdet i emnet du skal være studentassistent i.
 • Dersom du har karakterene A eller B i samme eller tilsvarende fag.

Følgende emner har behov for studentassistenter

 • REAL01 – Forkurs i fysikk (Tilsvarer Vgs. fysikk 1 og 2)
 • REAL02 – Forkurs i matematikk (Tilsvarer Vgs. R1 og R2)
 • MAT202 – Matematikk 2 (Tidligere MAT201/202/203)

Arbeidsoppgaver

 • Ukentlige øvingstimer på to timer. Hver studentassistent har ansvaret for grupper på ca. 20-30 studenter.
 • Forberedelse i forkant av øvingstimene.
 • Legge til rette for godt arbeidsmiljø i øvingstimene.
 • Rette obligatoriske innleveringer.
 • Delta på opplæringsseminar for studentassistenter i januar.
 • Studentassistenter behøver ikke kunne svare på alle faglige spørsmål og har ikke ansvar for at studentene kommer gjennom alle oppgavene.

Slik søker du

Søknad sendes inn via følgende nettskjema. I skjemaet må du blant annet fylle ut kontaktinformasjon og karakterer i relevante fag.

Søknadsfrist: fredag 10. desember 2021.

Spørsmål kan rettes til Kristine Selvikvåg Lundervold.