Deltidsjobb som studentassistent ved FLKI

Ønskjer du deltidsjobb våren 2022 som studentassistent ved Fakultet for læring, kultur og idrett?

Vi er på jakt etter deg som er 2. eller 3.årsstudent på bachelor, eller masterstudent. Erfaringa du har gjort deg som student ser vi på som veldig verdifull, og vi håpar du har lyst på ein jobb der du kan nytte dine fagkunnskapar!

Om jobben 

For å styrke arbeidet med kvalitet i utdanninga og sikre godt læringsutbyte, læringsmiljø og studieprogresjon, ønskjer høgskulen at alle studentar skal få tilbod om å delta på sosiale og faglege treff leia av ein studentassistent.

Som studentassistent får du ansvar for å planleggje og gjennomføre treff for ein eller fleire klasser som du møter jamleg gjennom vårsemesteret.

Målet er å bidra til at studentane lykkast i utdanninga si, både fagleg og sosialt. Innhald i møta kan vere fagleg, studiemeistring, motivasjon og rett og slett det å bli kjende med kvarandre og faget ein studerer.

Du får opplæring, og du vil ha ein fagleg kontaktperson som følgjer opp undervegs.

Du må ha bestått alle emna til klassen du skal vere studentassistent i, tidlegare i ditt studieløp.

Vi legg til rette for at du kan ha fleire deltidsstillingar ved høgskulen samtidig.

Arbeidsoppgåver: 

  • Planlegge, koordinere og gjennomføre møte
  • Støtte studentane i fagleg arbeid
  • Det kan vere aktuelt med oppgåver knytt til undervisning
  • Delta i kontaktmøte med fagmiljø/institutt/fakultet og erfaringsutveksling med andre studentassistentar
  • Bidra til at studentane blir betre kjend med kvarandre, og bygge eit godt fagleg og sosialt læringsmiljø

Arbeidstid, lønn og attest 

Jobben er lønna (inkludert kurs, førebuing og evaluering) med lønnstrinn 35 (191,20 per time). Du arrangerer treff om lag ein gong kvar veke. Du får maks 60 arbeidstimar totalt, der minimum 2/3 skal gå til fysiske treff. Du får attest frå HVL etter fullført jobb. 

Forventningar til deg

  • Du har lyst og er motivert til å arbeide med studentar og å bidra til å etablere godt læringsmiljø
  • Du evner å sjå og lytte til dine medstudentar
  • Du kan arbeide sjølvstendig og liker å samarbeide med andre studentar 
  • Du er strukturert, og er god til å planleggje, men samtidig fleksibel og kan improvisere
  • Du har god innsikt i eige studieprogram og emne som inngår

Søknadsfristen er 8.desember. 

For å søke fyller du ut dette søknadsskjemaet. Søknaden blir behandla av administrasjonen ved FLKI. Spørsmål om stillinga rettast til Eva Kristin Knutsen, evakristinknutsen@hvl.no

Velkommen som søkar!