EX-PED-LAB: Exploration and Pedagogical Innovation Laboratories

Et prosjekt om utforskende prosesser og pedagogisk innovasjon i barnehagen.

EX-PED-LAB er en arbeidsform, en verksteds metodologi (workshop methodology).  Målet med verkstedene er å finne arbeidsmåter for bærekraftige praksiser som kan møte sammensatte, kompliserte, lokale og globale utfordringer i barnehager og i barnehagesektor.  Dette er etterspurt i FNs agenda for 2030, i den norske rammeplan for barnehagen og i ny forsking om bærekraftige praksiser.

Verksteder blir gjennomført med barnehagelærere, barn og familier, med studenter og ansatte i barnehagelærerutdanning og med forskere og eksperter. Deltakerne bidrar til utforsking og til kunnskapsutvikling ved datainnsamling (observasjoner, registreringer, foto, video, fortellinger, case, etc) ved å finne utfordringer og hvordan praksiser kan utbedres og endres ved bruk av de ressursene de medbringer til verkstedene og ved bruk av fantasi og forestillinger (scenario) om nye måter å arbeide på. Opplegget vil også inkludere utprøving av ideer, analyse, dokumentasjon og erfaringsdeling.

Barnehagen og lærerutdanningen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Dette utgjør det verdimessige rammeverket for EX-PED-LAB. Det deltakende designet i EX-PED-LAB er utviklet ut fra forståelse av at utfordringene for å skape større grad av bærekraftige praksiser er store, komplisert og sammensatte og etterspør flere involvertes stemmer og erfaringer, for å kunne fremme bærekraftige verdier, holdninger og praksiser.

Konseptet er utviklet gjennom mangeårige undersøkelser utført av forskergruppen Barnehagen som (ut)danningsarena. Forskerne har gjennom flere år vært interessert i og dokumentert hva barn, deres familier, personale i barnehager, studenter og lærerutdannere finner meningsfullt og hvordan barnehagepraksiser skaper vilkår for danning og endring. En tidligere versjon er prøvd ut i samarbeid med barnehager i region Hordaland.

EX-PED-LAB er en nyskaping der datainnsamling foregår innenfor tema som partnerne har enes om, på måter som gir mening og ny innsikt og flere handlingsalternativer. I første runde gjennomføres EX-PED-LAB sammen med 4 barnehager i Bergen kommune. Senere kan det bli aktuelt å utvikle aktiviteten til å omfatte flere barnehager i flere regioner i Norge og internasjonalt, samt med andre nevnte aktører.