HVL–etapper One Ocean Expedition

Statsraad Lehmkuhl skal i løpet av One Ocean Expedition innom 35 besøkshavner jorda rundt. Høgskulen på Vestlandet er med på fem av etappene. Her kan du lese mer om hvor vi deltar

Curaçao-Jamaica / Jamaica-Havanna 8.-24. november 2021

Neste HVL-innslag i seilingsprogrammet er deltakelse på seilasen i Det karibiske hav (Curaçao-Jamaica 08.-13.november og Jamaica-Havanna 17-24. november).

Bernt Rydland Olsen (Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett), og  masterstudent i grunnskulelærarutdanninga 5-10, Anne-Marie Karlsen,  representerer Høgskulen på Vestlandet om bord på seilskipet på disse etappene. 

Les mer om etappen i denne saken: – Vil gi barn i Karibia ei stemme i klimakampen

New York – Rio de Janeiro - 2. januar – 23. februar 2022

  1. januar 2022 begir to FIN-studenter seg ut på en 7 uker lang seilas fra New York, via Newport og Horta, til Rio de Janeiro. Studentene er tilknyttet masterstudiet i programutvikling, og vil under One Ocean Expedition være del av et prosjekt for vitenskapelig prøvetaking ledet av Havforskningsinstituttet. Studentene vil arbeide med spesifikke software-program og dataanalyse knyttet til forståelse for prosesser i havet. Innsamlet data vil kunne benyttes til masteroppgaver, og det jobbes også for en tematisk tilknytning til SFI Smart Ocean.

    Professor Kjell Eivind Frøysa og Professor Rogardt Heldal er veiledere for studentene. Frøysa er også representert i vitenskapskomitéen i dette prosjektet, hvor utover overnevnte blant andre UiB, NIVA og Kongsberggruppen sitter.

Yokohama – Okinawa - 14. – 24. september 2022

14.- 24. september 2022 har HVL har chartret Statsraad Lehmkuhl for gjennomføring av kurs i bærekraftig ledelse i samarbeid med Bergen Næringsråd. Hovedaktiviteten i kurset blir den ni dager lange seilasen fra  Yokohama til Okinawa. Det vil trolig også legges opp til fysisk samling for deltakerne før avreise fra Yokohama, og etter anløp Okinawa. Det er en ambisjon om fylle kurset med 60-100 betalende deltakere. Kurset utvikles av Institutt for maritime studium, FØS, med Instituttleder Johanne Marie Trovåg som prosjektansvarlig og Sturla Vik-Vestly som prosjektleder for kurset.

Påmelding her!

 

Cape Town - 13.-20. januar 2023

Siste initiativ fra HVL ifm. selve seilasen ledes av professor Erlend Eidsvik (FLKI) og er knyttet til Sør-Afrika. Statsraad Lehmkuhl ankommer Cape Town 13. januar 2023.

Skissen omhandler to hovedpunkt:

Digital aktivitet ombord i Statsraad Lemkuhl med samarbeidsskoler i Bergen/Durban, Sør-Afrika. Fra avreise Bergen (2021) til ankomst Cape Town, 13. januar 2023. Det er etablert samarbeid mellom grunnskoler i Bergen og Durban gjennom to pågående DIKU-prosjekt (UTFORSK- og NOTED-porteføljen). Samarbeidet omfatter bl.a. digital samhandling der klassene besøker hverandre digitalt. På mellomtrinnet er samarbeidet i gang mellom Ny-Krohnborg skole og Berea Primary School i Durban. På ungdomsskolenivå - Rothaugen og Lotusville Secondary School, Durban. Elever i Durban vil følge OOE når ekspedisjonen starter. Det er store digitale muligheter for samarbeid mellom ungdomskoler og barneskoler, og det er mange ideer for hvordan dette arbeidet kan konkretiseres. Det er bl.a. koblinger mot naturfag og matematikk.

Aktivitet ombord i Statsraad Lemkuhl når skipet ligger til kai i Cape Town, 13.-20. januar 2023. To hovedaktiviteter:

Utstilling og forestilling ombord i skipet. Elever fra Berea Primary School i Durban vi letter planen bli forespurt om å fremføre deler av musikk- og danseoppsetningen «Plastics and the ocean». En forestilling av/med barn.

Faglig symposium i regi av SANORD.

SANORD er et institusjonelt nettverk av universitet og høgskuler i Sørlige Afrika og Norden, med i overkant av 50 medlemsinstitusjoner. HVL overtar styreledervervet i 2021. Administrasjonen, SANORD Central Office, lokalisert ved University of Western Cape, Cape Town.

OOE_Reiserute_Kart_OOE_med_strek_mars22 (003).jpg