Sirkulærveka

Sirkulærveka

HVL tar berekraft på alvor! Vi ønskjer å gjere studentar og tilsette meir bevisste på korleis ein med enkle grep kan få eit meir berekraftig forbruk, og få ein meir klimasmart og miljøvennleg kvardag.

Eit av tiltaka er å arrangere Sirkulærveke, og til neste år vil vi ha fysiske arrangement med fokus på gjenbruk, resirkulering, mat med meir. 

Under finn du gode tips og inspirasjon til kva DU kan gjere for å få eit meir berekraftig forbruk og leve meir miljøvennleg. 

Kva er sirkulærøkonomi?

Få ei innføring i kva sirkulærøkonomi er og eksemplar på kordan du sjølv kan endre ditt forbruksmønster i en meir sirkulærøkonomisk retning: