Utdanning for berekraftig utvikling

HVL utdanner kompetente kandidatar for arbeidslivet som blir godt rusta for å vere ansvarlege pådrivarar for nyskaping og berekraft.