Tidsplan

Tidsplan prosess innflytting K2.

Tidsplan prosess innflytting K2 

August 2020

 •  Bygget er klart til studiestart 2020.

Juni 2020

 •  Flytteprosessen i gang.

April 2020

 •  HVL får adgang til bygget og kan starte tilrettelegging for innflytting.

August 2019

 •  Oppstart for anbudsprosess for innkjøp av møbler og inventar.

Våren 2019

 • Involveringsprosess med brukarane som skal inn i K2. Fram til sommerferien.

Hausten 2018/vinteren 2019

 • Avklare kven som skal være plassert i K2 (med utgangspunkt i det som er meldt av interesse i vår).
 • Gjennomføre referansebesøk
 • Spørreundersøking om arbeidsvanar.

Juni 2018

 • Uke 23: Presentasjon av svar til ledergruppen
 • Uke 23: Beslutning om videre prosess 

Mai 2018

 • Uke 16-19: Møter med ansatte, samtaler og innhenting av informasjon fra den enkelte enhet
 • Uke 19-21: Nivå 3-leder samler data og svarer i QuestBack
 • Uke 21-22: Prosjektgruppen sammenstiller QuestBack-svar 

April 2018

 • Uke 14: Ledere på nivå 1 og 2 mottar informasjon om K2
 • Uke 15-17: Gjennomføre møter med ledergruppe på nivå 2 om K2
 • Uke 15-18: Ledere nivå 2 har møter med ledere på nivå 3 om K2