Opningstid på campus

Campus Bergen

Hovudinngangen på Kronstad og i Møllendalsveien:
måndag–fredag 08.00–15.00 (sommartid)
15. september – 14. mai: 08.00–16.00

Nøkkelkort kan nyttast i hovudinngang utanom opningstid og i andre inngangar. Studentar kan nytte nøkkelkort:
Måndag–fredag: 07.30–22.00
Laurdag: 10.00–18.00
Søndag: stengt, med nokre unntak

Søndagsope på Kronstad kl 10.00–18.00: 10.5., 13.5., 20.5., 21.5, 27.5., 3.6., 10.6.2018

Leseplassar i Fabrikkgaten 5: måndag–søndag 07.00–22.00. Bruk studentkort og inngang på baksida (trappehus).

Fabrikkgaten er open heile året. Kronstad og i Møllendalsveien er stengde 23.12.–1.1., 29.3.–2.4., 1.5., 17.5. og 30.6.–6.8.2018.

Campus Sogndal

 • Høgskulebygget, Fossbygget, Stadionbygget og Guridalsbygget: Tilgang med kort alle dagar, heile døgnet.  
 • Grupperomma i 5. etasje i Høgskulebygget er opne når biblioteket er ope. 
 • Svingen: Måndag-fredag kl. 08-23. 

Campus Haugesund

Høgskulebyggets hoveddør (karuselldør) er open: 

 • Måndag–fredag: 08.00–19.00 (ferier og høgtider: 08:00 - 15:30)
 • Laurdagar i forbindelse med arrangement
 • Søndagar  i forbindelse med arrangement

Studentar og tilstette med nøkkelkort kan benytte HVL sine bygg i Haugesund frå 06:30 til 23.00, sju dagar i veka. Det kan vere stengt eller begrensa opningstid i feriar og på høgstidsdagar (sjå eigne oppslag). HVL sine bygg har alarm. Vakt patruljerer bygga.

Campus Stord

Undervisningsbygg og kontorbygg er opne: 

 • Måndag–fredag: 07.30–16:00
 • Laurdagar og søndagar: Stengt
 • I ferier og høgtidshelger er det spesielle opningstider.

Studentar og tilstette med nøkkelkort kan benytte HVL sine bygg i Haugesund frå 06:30 til 23.00, sju dagar i veka. Det kan vere stengt eller begrensa opningstid i feriar og på høgstidsdagar (sjå eigne oppslag). HVL sine bygg har alarm. Vakt patruljerer bygga.

Campus Førde

 • Høgskulebygget inkludert biblioteket og datalab Dahl: Tilgang med kort alle dagar, heile døgnet.  
 • Sjukepleiesenteret Florence: Tilgang med kort alle dagar mellom kl. 08.30-23.00.