Opningstid på campus

Campus Bergen

Hovudinngangen på Kronstad, i Møllendalsveien og Fabrikkgaten: 
måndag–fredag 08.00–15.00. (15. september–15. mai: 08.00–16.00)

Nøkkelkort kan nyttast i hovudinngang utanom opningstid og i andre inngangar. Studentar kan nytte nøkkelkort:
Måndag–fredag: 07.30–22.00
Laurdag: 10.00–18.00

Bygga på Kronstad og i Møllendalsveien er normalt stengde for studentar på heilagdagar og søndagar, men Fabrikkgaten er open søn- og heilagdagar kl 07.00–22.00. I eksamensperioden har Kronstad søndagsope kl 10.00–18.00 14. mai, 21. mai, 28. mai, 4. juni, 5. juni og 11. juni.

25. mai: Kronstad og Møllendalsveien er stengt, men Fabrikkgaten er open kl 07.00–22.00.

Campus Sogndal

 • Høgskulebygget, Fossbygget, Stadionbygget og Guridalsbygget: Tilgang med kort alle dagar, heile døgnet.  
 • Grupperomma i 5. etasje Høgskulebygget er opne i det tidsrommet biblioteket er ope
 • Svingen: Måndag-fredag kl. 08-23. 

Campus Haugesund

Høgskulebyggets hoveddør (karuselldør) er open: 

 • Måndag–fredag: 08.00–19.00 (ferier og høgtider: 08:00 - 15:30)
 • Laurdagar i forbindelse med arrangement
 • Søndagar  i forbindelse med arrangement

Studentar og tilstette med nøkkelkort kan benytte HVL sine bygg i Haugesund frå 06:30 til 23.00, sju dagar i veka. Det kan vere stengt eller begrensa opningstid i feriar og på høgstidsdagar (sjå eigne oppslag). HVL sine bygg har alarm. Vakt patruljerer bygga.

Campus Stord

Undervisningsbygg og kontorbygg er opne: 

 • Måndag–fredag: 07.30–16:00
 • Laurdagar og søndagar: Stengt
 • I ferier og høgtidshelger er det spesielle opningstider.

Studentar og tilstette med nøkkelkort kan benytte HVL sine bygg i Haugesund frå 06:30 til 23.00, sju dagar i veka. Det kan vere stengt eller begrensa opningstid i feriar og på høgstidsdagar (sjå eigne oppslag). HVL sine bygg har alarm. Vakt patruljerer bygga.

Campus Førde

 • Høgskulebygget inkludert biblioteket og datalab Dahl: Tilgang med kort alle dagar, heile døgnet.  
 • Sjukepleiesenteret Florence: Tilgang med kort alle dagar mellom kl. 08.30-23.00.