Studententreprenørskap ved HVL

Hva tenker du på når du hører ordene innovasjon og entreprenørskap? En ingeniør innen bygg- og anlegg? Eller kanskje en Petter Smart-figur som klekker ut store, teknologiske oppfinnelser i kjelleren sin?

Innovasjon er noe som pågår hver dag rundt omkring på ulike arbeidsplasser – det kan dreie seg om små forbedringer i hvordan en oppgave blir løst eller et produkt som blir skapt (inkrementelle innovasjoner), til større og mer radikale endringer og nyvinninger, som helt nye produkter og tjenester (radikale innovasjoner). En entreprenør i denne sammenheng er en person som finner løsninger på eksisterende problemer og som enten anvender disse som ansatt i en bedrift (en intraprenør), eller som utnytter markedspotensialet til løsningen i egen bedrift.

Høgskulen på Vestlandet ønsker å utdanne ansvarlige studenter som bidrar til innovasjon og nyskaping. Dette gjør vi gjennom å tilby studenter ved HVL mulighet til å delta på ulike aktiviteter som innovasjonskonkurranser, kurs, foredrag og lignende. I tillegg tilbyr vi støtte til studenter med egne idéer i form av veiledning, inkubatorplass og muligheter for finansiell støtte.

Lyst til å vite mer? Ta kontakt med prosjektleder Marit Eggen eller Eline Fjærestad Dalseth.

 

Kontakt:


bilde av Marit Eggen

Marit Eggen

Høgskulelektor