Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Avdelinga legg til rette for at HVL er ein synleg og attraktiv institusjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og arbeider for effektiv kommunikasjon internt og eksternt.

Prorektor for samhandling, Liv Reidun Grimstvedt, har det overordna ansvaret for kommunikasjon og samfunnskontakt ved HVL.

Svein Ove Eikenes er avdelingsleiar for Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. 

I presserommet vårt finn du pressekontaktar, pressefoto og ekspertar på ulike forskingsfelt.

Samfunnskontakt

Kommunikasjon