Avdelingar og senter

Frå 1.1.2017 til 31.12.2017 er Høgskulen på Vestlandet mellombels organisert som tre nærregioneiningar. Ny organisering vil tre i kraft 1.1.2018.

Nærregion Bergen i 2017

Frå 1.8.2017 er Gro Anita Fonnes Flaten prorektor for forsking med eit særskilt nærregionsansvar for Bergen.

Nærregion Sogn og Fjordane i 2017

Frå 1.8.2017 er Bjørg Kristin Selvik prorektor for utdanning med eit særskilt nærregionsansvar for Sogn og Fjordane.

Nærregion Stord/Haugesund i 2017

Frå 1.8.2017 er Liv Reidun Grimstvedt prorektor for samhandling med eit særskilt nærregionsansvar for Stord/Haugesund.

Ny organisering frå 2018

Ny fagleg og administrativ organisering med fire nye fakultet trer i kraft i 2018:

Meir om organiseringa av HVL