Avdelingar og senter

Frå 1.1.2017 til 31.12.2017 er Høgskulen på Vestlandet mellombels organisert som tre nærregioneiningar. Ny organisering vil tre i kraft 1.1.2018.

Nærregion Bergen

Bjørg Kristin Selvik er mellombels prorektor for nærregion Bergen. Gro Anita Fonnes Flaten er øvste administrative leiar i Bergen.

Nærregion Sogn og Fjordane

Rasmus Stokke er mellombels prorektor for nærregion Sogn og Fjordane, og øvste faglege og administrative leiar lokalt.

Nærregion Stord/Haugesund

Liv Reidun Grimstvedt er mellombels prorektor for nærregion Stord/Haugesund. Tage Båtsvik er øvste administrative leiar i nærregionen.