Avdeling for helse-og sosialfag, Bergen

Frå 1.1.2017 til 31.12.2017 er avdelinga mellombels organisert som tre institutt og to faglege senter.

SimArena er eit nytt simuleringssenter ved avdelinga, med 35 laboratorium utstyrt med topp moderne medisinsk-teknisk utstyr.

Leiing

 • Dekan: Mildrid Haugland
 • Prodekan for forsking: Marjolein Iversen
 • Prodekan for utdanning: Katrine Aasekjær
 • Kontorsjef: Trude Engebretsen

Institutt og faglege senter

 • Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi:
 • Leiar: Bjørg Hafslund 
 • Utdanningsleiar for ergoterapiutdanninga: Susanne Grødem Johnsen
 • Utdanningsleiar for fysioterapiutdanninga: Steinar Hummelsund
 • Utdanningsleiar for radiografiutdanninga: Eli Bjøvad Eikefjord
 • Utdanningsleiar for master- og vidareutdanning: Hildegunn Lygren

 • Institutt for sosialfag og vernepleie:
 • Leiar: Svanaug Fjær 
 • Utdanningsleiar for sosionomstudiet: Inger Kristin Heggdalsvik
 • Utdanningsleiar for vernepleiestudiet: Olbjørg Skutle

 • Institutt for sykepleiefag:
 • Leiar: Britt Viola Danielsen 
 • Utdanningsleiar for vidareutdanning: Bodil Molander Dale
 • Utdanningsleiar for master i klinisk sjukepleie: Sissel Johansson Brenna

 • Senter for kunnskapsbasert praksis
 • Leiar: Birgitte Graverholt

 • Senter for omsorgsforskning, vest
 • Leiar: Frode Fadnes Jacobsen

 • SimArena
 • Leiar: Marit Vassbotn Olsen  
SimArena

SimArena er vårt nye simuleringssenter i Bergen, med 35 laboratorium med topp moderne medisinsk-teknisk utstyr.