Avdeling for ingeniør-og økonomifag, Bergen

Mellombels organisering frå 1.1.2017 til 31.12.2017.

Leiing

 • Dekan: Geir Anton Johansen
 • Prodekan for forsking: Carsten Helgesen
 • Prodekan for utdanning: Ove Jan Kvammen
 • Kontorsjef: Henning Norheim

Institutt

 • Institutt for bio- og kjemiingeniørfag: 
 • Leiar: Geir Førland
 • Studiekoordinator for kjemiingeniør: Kristin Kvamme
 • Studiekoordinator for bioingeniør: Irene Nygård
 • Institutt for byggfag:
 • Leiar: Arve Leiknes
 • Studiekoordinator for konstruksjonsteknikk: Ørjan Fyllingen
 • Studiekoordinator for prosjekt- og byggeledelse: Arve Leiknes
 • Studiekoordinator for landmåling og eiendomsdesign: Carolyn Ahmer
 • Institutt for data- og realfag: 
 • Leiar: Kristin Fanebust Hetland
 • Studiekoordinator for dataingeniørutdanninga: Lars-Petter Helland
 • Studiekoordinator for informasjonsteknologi: Adrian Rutle
 • Studiekoordinator for mastergraden: Pål Ellingsen
 • Studiekoordinator for matematikk, statistikk og fysikk: Jon Eivind Vatne
 • Forskningsprogramkoordinator: Lars M. Kristensen
 • Institutt for elektrofag:
 • Leiar: Per Eilif Thorvaldsen
 • Studiekoordinator for automatisering: Emil Cimpan
 • Studiekoordinator for elektronikk: Solfrid Sjåstad Hasund
 • Studiekoordinator for elkraftteknikk: Lasse Sivertsen
 • Studiekoordinator for kommunikasjonssystemer, bachelor: Adis Hodzic
 • Studiekoordinator for kommunikasjonssystemer, master: Knut Øvsthus
 • Institutt for maskin- og marinfag: 
 • Leiar: Nils-Ottar Antonsen
 • Studiekoordinator for energiteknologi (bachelor): Norbert Lümmen
 • Studiekoordinator for energi/termiske maskiner (master): Lars Magne Nerheim
 • Studiekoordinator for allmenn maskinteknikk: Hassan Momeni
 • Studiekoordinator for marinteknikk: Gloria Stenfelt
 • Studiekoordinator for produksjonsteknikk: Leif Stokke
 • Studiekoordinator for undervassteknologi (bachelor): Tone Røkenes
 • Studiekoordinator for undervassteknologi (bachelor) Florø: Øyvind Østrem
 • Studiekoordinator for undervassteknologi (bachelor) Kristiansund: Lillian Todnem
 • Studiekoordinator for undervassteknologi (master): Ragnar Gjengedal
 • Institutt for økonomisk-administrative fag:
 • Leiar: Tom Skauge
 • Studiekoordinator for bachelor: Henry Bjånesø
 • Fagkoordinator for administrasjon og leiing: Eli Lindblad Rem
 • Fagkoordinator for logistikk: Dag Eivind Bakka
 • Fagkoordinator for markedsføring: Henry Bjånesø
 • Fagkoordinator for regnskap og skatt: Torstein Dahle
 • Fagkoordinator for samfunnsøkonomi: Dag Audun Lønning
 • Dykkerutdanninga: 
 • Leiar: Finn Hansen

Fagleg senter