Avdeling for lærarutdanning, Bergen

Mellombels organisering frå 1.1.2017 til 31.12.2017: Avdelinga er organisert i fem program og 15 fagseksjonar, under leiing av ein dekan og to prodekanar.

Leiing

 • Dekan: Asle Holthe
 • Prodekan for utdanning og stedfortreder for dekan: Nina Grieg Viig (50%)
 • Prodekan for forsking: Elin Eriksen Ødegaard
 • Kontorsjef: Tone Reistad

Programansvarlege

 • Program for grunnskulelærarutdanning 1.–7. trinn: Bodil Kjesbo Risøy
 • Program for grunnskulelærerutdanning 5.–10. trinn: Nina Grieg Viig (50%)
 • Program for barnehagelærarutdanning: Margareth Eilifsen
 • Bachelor-, PPU og masterutdanning: Sandra Halverson

Faglege senter

Seksjonar

 • Dramaseksjonen
  Leiar: Mette Bøe Lyngstad
 • Engelskseksjonen
  Leiar: Monika Bader
 • Idrettseksjonen 
  Leiar: Tone Nybakken
 • Kunst og håndverk
  Leiar: Arnhild Liene Stenersen
 • RLE-seksjonen (religion, livssyn og etikk)
  Leiar: Torstein Selvik
 • Mat og helse
  Leiar: Eldbjørg Fossgard
 • Matematikk fagdidaktikk
  Leiar: Johan Lie
 • Musikkseksjonen
  Leiar: Anne Kristine Wallace Turøy
 • Naturfagseksjonen
  Leiar: Anne Myklebust Lynngård
 • Norskseksjonen
  Leiar: Dagmar Andrea Cejka
 • Pedagogikkseksjonen - barnehagelærerutdanning
  Leiar: Vigdis Foss
 • Pedagogikkseksjonen - grunnskulelærarutdanning
  Leiar: Siv Kristin Yndestad Borgen
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  Leiar: Gisle Heimly
 • Samfunnsfagseksjonen
  Leiar: Jacob Melting
 • Tegnspråk og tolking
  Leiar: Inger Birgitte Torbjørnsen