FHS-Studio

Fakultetet for helse- og sosialvitenskap har et egent medierom som ansatte kan bruke for å lage digitale læringsressursar.

Hovedmandatet for FHS-Studio er å bidra til økt digital undervisning gjennom for eksempel innspilling av forelesninger, videoer for ferdighetstrening, simuleringsvideoer, promosjonsvideoer, webinarer, Podkaster og foto.

Dette er en lavterskeltjeneste ved FHS som skal hjelpe ansatte til å produsere læringsressurser i høy kvalitet som skal brukes i forbindelse med undervisning og ferdighetstrening og skal kunne deles. FHS-Studio vil være et supplement til det tilbudet vi har og som allerede er knyttet til filming av læringsressurser på SimArena.