Strategi og årsrapport

Her finn du fakultetstrategien for fakultet for helse- og sosialvitskap i perioden 2019-2023, og årsrapportar.

 

Gjennom utdanning og forsking skal vi medverke til betre helse- og velferdstenester, behandling, mestring og omsorg til menneske i alle situasjonar og livsfasar. Reformer i helse- og omsorgssektoren, barnevernet og velferdssektoren har ført til nye og samansette kompetansebehov. FHS skal gjennom utdanning, forsking og samhandling svare på dette.

Årsrapporter