FIN start

Velkommen som student ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap (FIN).

Hva er FIN start?

«FIN start» er et intensivt oppstartsprogram som foregår de to første ukene av semesteret. Her vil vi hovedsakelig jobbe med: 

  1. Matematikk: Vi legger opp til varierte undervisningsformer som krever aktiv deltakelse. Vi veksler mellom forelesninger i større grupper, og øvingstimer i mindre klasserom, der studentene kan jobbe selvstendig eller i grupper. Her vil det være studentassistenter og faglærere til stede for å hjelpe til med øvingsoppgaver. Med FIN start følger et obligatorisk arbeidskrav i matematikk, som du skal levere i slutten av den tredje undervisningsuken.

  2. Ingeniørfaglig innføringsemne/prosjekt: Studentene skal her få en introduksjon til studiet. Det inngår aktiviteter som skal gjøre deg bedre kjent med de andre studentene. Undervisningstiden vil bestå av en kombinasjon av forelesninger og prosjekt i grupper. Sluttproduktet av prosjektarbeidet kan være plakatpresentasjon, fysiske installasjoner, rapporter eller presentasjoner holdt i klasserom i slutten av den andre undervisningsuken.

FIN start gjelder for følgende studieprogram:

Sjekkliste før studiestart

Informasjon om hva du, som ny student ved HVL, bør gjøre før studiestart.

Rom- og timeplaner blir publiserte 15. juni for høstsemesteret. Timeplanene blir oppdatert fortløpende, og det kan bli endringer. Sjekk timeplanen din igjen rett før studiestart.