Forsking ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Forskinga ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap er inndelt i sju faglege profilområde. Under kvart profilområde har vi ulike forskargrupper.