Tilsette ved Institutt for byggfag

Om Institutt for byggfag

Instituttet har om lag 600 studentar og over 30 tilsette.

Leiing:

Fagleg aktivitet

Instituttet har studietilbod i Bergen og Førde.

Forskning og utdanning dekker område som:

 • Landmåling
 • Laserskanning av terreng og bygg
 • Eigedomsrett
 • Byggesak
 • BIM og teknisk tegning
 • Arealplanlegging
 • Vatn- og avløpsteknikk
 • Geoteknikk
 • Anleggsteknikk
 • Bygningsfysikk
 • Materiallære
 • Konstruksjonsteknikk
 • Prosjekt- og byggeleiing
 • Miljø, plan og infrastruktur
 • Berekraftig utvikling i byggenæringa
 • Verknaden av klimaendringar på prosjektering
 • Miljømerking av bustader
 • Teknologileiing og innovasjon
 • Universell utforming

Faggrupper

 • Eigedoms- og juridiske fag
 • Konstruksjon og bygningsfysikk
 • Labingeniører
 • Landmåling/GIS
 • Plan, miljø og infrastruktur
 • Prosjekt- og byggeleiing