Utdanningsprogram

Institutt for byggfag tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå i Bergen og Førde, og samarbeider med universiteter i Australia, USA og Europa om utvekslingsprogram.

Bacheloroppgåve om digital formidling av kulturminne