Om Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag

Instituttet har meir enn 130 tilsette og vart etablert 1. august 2019 som ei samanslåing av Institutt for data- og realfag og Institutt for elektrofag.

Leiing: 

Instituttleiar
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag
Assisterande instituttleiar
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag
Assisterande instituttleiar
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag
Assisterande instituttleiar
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag