Om Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag

Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag har eit sterkt forskingsmiljø og tilbyr utdanningsprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Instituttet har vel 900 studentar og over 100 tilsette.

Leiing: 

bilde av Anne-Lena Kampen

Anne-Lena Kampen

Assisterande instituttleiar

bilde av Harald Spångberg

Harald Spångberg

Assisterande instituttleiar