Om Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag

Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag har eit sterkt forskingsmiljø og tilbyr utdanningsprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Instituttet har vel 900 studentar og over 100 tilsette.

Leiing: 

Instituttleiar
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

 

Assisterande instituttleiar
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag

 

Assisterande instituttleiar
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag

 

Assisterande instituttleiar
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag

 

Assisterande instituttleiar
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag

 

Prodekan for utdanning
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap