Forskingsområde

Forskingsaktiviteten ved Institutt for maskin- og marinfag er organisert i forskargrupper.