Utdanningsprogram

Institutt for maskin- og marinfag tilbyr fem utdanningsprogram på bachelornivå og tre på masternivå.