Utdanningsprogram

Vi utdannar studentar til viktige og etterspurte oppgåver i samfunnet. Med fire bachelorprogram og eitt masterprogram, spenner Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag frå helsefag til klassiske ingeniørfag.