Studieprogramråd ved FIN

Studieprogramråda er rådgivande for studieprogramansvarleg og fakultetsleiing om utvikling av kvaliteten i studieprogramma og læringsmiljøet.

Fakultetet for ingeniør og naturvitskap (FIN) har etablert åtte studieprogramråd. 

Studietilbod av kortare varigheit, som enkelte emne i EVU-porteføljen og halvtårseiningar, inngår óg i porteføljen til råda.

Informasjon om prosess for val av tillitsvalde studentar, referat og oversikt over medlemmer i råda finn du på nettsida dokumentasjon frå kvalitetsarbeid i HVL.

Les meir om studieprogramråd i HVL si kvalitetshandbok

Studieprogramråd for byggfag

Studieprogram som inngår:

 • Bachelor i ingeniørfag,bygg 
 • Bachelor i landmåling og eigedomsdesign
 • Master i areal og eigedom 

Studieprogramråd for maskinfag

Studieprogram som inngår:

 • Bachelor i ingeniørfag, allmenn maskinteknikk
 • Bachelor i ingeniørfag, marinteknikk
 • Bachelor i ingeniørfag, energiteknologi
 • Bachelor i ingeniørfag, havteknologi
 • Bachelor i ingeniørfag, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi
 • Bachelor i ingeniørfag, maskin 

Studieprogramråd for datafag

Studieprogram som inngår:

 • Bachelor i ingeniørfag, data
 • Bachelor i informasjonsteknologi

Studieprogramråd for elektrofag

Studieprogram som inngår:

 • Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk 
 • Bachelor i ingeniørfag, elektronikk
 • Bachelor i ingeniørfag, elkraftteknikk
 • Bachelor i ingeniørfag, cyberfysisk nettverksteknologi

Studieprogramråd for bioingeniørfag

Studieprogram som inngår:

 • Bachelor i bioingeniørfag 

Studieprogramråd for brann-, HMS-, og kjemifag

Studieprogram som inngår:

 • Bachelor i ingeniørfag, brannsikkerhet
 • Bachelor i ingeniørfag, HMS
 • Bachelor i ingeniørfag, miljøteknologi og industriell kjemi
 • Master i brannsikkerhet

Studieprogramråd for miljø- og naturvitskap

Studieprogram som inngår:

 • Bachelor i fornybar energi
 • Bachelor i geologi og geofare
 • Bachelor i landskapsplanlegging med lanskapsarkitekturfag
 • Master in Climate change management

Studieprogramråd for innovasjon 

Studieprogram som inngår:

 • Master i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping

Tilsvarande organ i fellesgrad 

 • Programstyret for felles masterprogram i programutvikling (admin. UiB)