Studieprogramråd ved FIN

Studieprogramråda er rådgivande til studieprogramansvarleg og fakultetsleiing om utvikling av kvaliteten i studieprogramma og læringsmiljøet.

Fakultetet for ingeniør og naturvitskap (FIN) har etablert åtte studieprogramråd. Råda tar utgangspunkt i fakultetet sine bachelor- og masterprogram.

Studieprogram av kortare varigheit, som enkelte emne i EVU-porteføljen og halvtårseiningar, vil inngå i porteføljen til råda.

Referat og oversikt over medlemar i råda finn du under dokumentasjon frå kvalitetsarbeid i HVL.

Studieprogramråd for byggfag

Studieprogram som inngår:

 • Bygg 
 • Bygg og anleggsfag
 • Landmåling og eiendomsdesign
 • Master i areal og eiendom 

Studieprogramråd for maskinfag

Studieprogram som inngår:

 • Allmenn maskinteknikk
 • Marinteknikk
 • Energiteknologi
 • Havteknologi
 • Produksjonsteknikk
 • Maskin 

Studieprogramråd for datafag

Studieprogram som inngår:

 • Data
 • Informasjonsteknologi

Studieprogramråd for elektrofag

Studieprogram som inngår:

 • Automatisering med robotikk 
 • Elektronikk
 • Elkraftteknikk
 • Kommunikasjonssystemer

Studieprogramråd for bioingeniør

Studieprogram som inngår:

 • Bioingeniør 

Studieprogramråd for sikkerhet og kjemi

Studieprogram som inngår:

 • Brannsikkerhet
 • HMS
 • Kjemi
 • Master i brannsikkerhet

Studieprogramråd i miljøvitskap

Studieprogram som inngår:

 • Fornybar energi
 • Geologi og geofare
 • Landskapsplanlegging med lanskapsarkitekturfag
 • Master in Climate change management

Studieprogramråd for innovasjon og entreprenørskap

Studieprogram som inngår:

 • Master i entreprenørskap

Tilsvarende organ i fellesgrad og samarbeidsgrader:

 • Programstyret for felles masterprogram i programutvikling (admin. UiB)
 • Programstyret for masterprogram i havteknologi (admin. UiB)
 • Programstyret for masterprogram i energi (admin. UiB)

I samarbeidet med NTNU (MA undervannsteknologi) og UiO (MA entreprenørskap) er det ikkje etablert tilsvarande organ.