Studieprogramråd ved FLKI

Studieprogramråda er rådgivande til studieprogramansvarleg og fakultetsleiing om utvikling av kvaliteten i studieprogramma og læringsmiljøet.

Her finn du oversikta over medlemar i studieprogramråd ved FLKI. Studieprogramråda skal bestå av:

 • studieprogramansvarleg
 • to assisterande instituttleiarar
 • to faglege tilsette (1 oppnemnd av tjenestemannsorganisasjonane)
 • to studentar (ikkje studentar i studieprogramråd for EVO)
 • to eksterne (3 eksterne i studieprogramråd for EVO)
 • en forskingsprogramleiar
 • en administrativt tilsett
 • sekretær

Studieprogramråd for grunnskulelærar-utdanningane og teiknspråk og tolking

 • Bodil Kjesbo Risøy/Inger Birgitte Torbjørnsen (leiarar)
 • Bente Sollid (assisterande instituttleiar)
 • Solveig Kalgraf (assisterande instituttleiar)
 • Kirsti Angvik Frugård (fagleg tilsett)
 • Åge Lauritzen (fagleg tilsett)
 • Israt Jahan Begum (student)
 • Maren Gullvåg Aasen (student)
 • Kjerstin Gundersen (ekstern, StatPed)
 • Ole Gunnar Krakhellen (ekstern, Sogndal kommune)
 • Marit Rong (forskingsprogramleiar)
 • Linda Skrede Kallmyr (administrativt tilsett)
 • Jorunn A. Henriksen (sekretær)

Studieprogramråd for barnehagelærar-utdanning

 • Margareth Eilifsen (leiar)
 • Anne Kristine W. Turøy (assisterande instituttleiarar)
 • Merete Økland (assisterande instituttleiarar)
 • Mari Engesæter (fagleg tilsett)
 • Ida Lervik Midtbø (fagleg tilsett)
 • Margaret Robinson (student)
 • Henrik Tjore (student)
 • Unni Askeland (ekstern, Bergen kommune)
 • Ingeborg Veim (ekstern, Bergen kommune)
 • Vigdis Vangsnes (forskingsprogramleiar)
 • Vibeke Aaberg (administrativt tilsett)
 • Kari Marie Navarsete (sekretær)

Studieprogramråd for PPU og kunstfagutdanningar

 • Anne Kristin Rønsen (leiar)
 • Tine Grieg Viig (leiar)
 • Janne H. Kleppe (assisterande instituttleiarar)
 • Kari Holdhus (faglege tilsett)
 • Ann Karin Sandal (faglege tilsett)
 • Tjalve Madsen (fagleg tilsett, UDF)
 • Thomas Arnesen (fagleg tilsett, UDF)
 • Ole Jørgen Øygarden (ekstern, Sogndal vgs)
 • Catharina Christophersen (forskingsprogramleiar)
 • Kirsti Møller Bruland (administrativt tilsett)
 • Øyvind L. Storebø (Sekretær)

Studieprogramråd for utdanningar innan idrett, kosthald og naturfag

 • Joar Fossøy (leiar)
 • Ane Solbraa (assisterande instituttleiar)
 • Torunn Herfindal (assisterande instituttleiar)
 • Tormod Bjørkkjær(fagleg tilsett)
 • Tjalve Madsen (fagleg tilsett)
 • Reidun Nerhus Fretland (fagleg tilsett, FF)
 • Ann-Helen Odberg (fagleg tilsett, UDF)
 • Tore Hammer (ekstern, Stord vgs)
 • Pia Mørk Andreassen (ekstern, Olympiatoppen Vest)
 • Vegard Fusche Moe (forskingsprogramleiar )
 • Anne Martha Paulsen (administrativt tilsett)
 • Laila Vindenes (sekretær)

Studieprogramråd for EVO

 • Osvald Lykkebø (leiar)
 • Erik Bulie (assisterande instituttleiar)
 • Ingrid Leversen (assisterande instituttleiar)
 • Øyvind Glosvik (fagleg tilsett)
 • Vibeke Solbue (fagleg tilsett, UDF)
 • Kjellrun Hiis Hauge (forskingsprogramleiar)
 • Hedvig Rørvik (administrativt tilsett)