Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS)

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap er eit tverrfagleg fakultet med høg kompetanse og som spenner breitt fagleg og geografisk.

FØS har om lag 2 300 studentar og 140 tilsette fordelt på tre campusar – Bergen, Haugesund og Sogndal. Fakultetet tilbyr utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og tar opp studentar til både teoretiske, arbeidsretta disiplinfag og profesjonsutdanningar. I tillegg har FØS eit tett samarbeid med samfunn- og arbeidslivet i heile regionen. Dette gir mellom anna utslag i forskingssamarbeid og ein brei portefølje knytt til etter- og vidareutdanning.