Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS)

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har om lag 2 000 studentar på campus Sogndal, Bergen og Haugesund.

FØS tilbyr utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og tar opp studentar til både teoretiske, arbeidsretta disiplinfag og profesjonsutdanningar. Fakultetet har eit tett samarbeid med samfunn- og arbeidslivet i heile regionen. Dette gir mellom anna utslag i forskingssamarbeid og ein brei portefølje knytt til etter- og vidareutdanning.

Det mangearta studietilbodet gir unike moglegheiter for samspel mellom fagområder og disiplinar internt i fakultetet, men også ut over fakultetsgrenser.

Fakultetet er organisert med tre institutt og eitt senter:

Leiing 

Det engelske namnet på fakultetet er Faculty of Business Administration and Social Sciences.