Drivers of public responses toward Coronavirus outbreak and implications of social dynamics – COSD

Det er viktig for å forstå konsekvensane av ulik kommunikasjon og tiltak frå styresmaktene og andre samfunnsaktørar på befolkninga under ein pandemi. Slik at ein kan setje i verk dei tiltaka og den kommunikasjonen som verkar best.

I COSD-prosjektet studerer forskarane korleis krisekommunikasjon og tiltak frå styresmaktene og andre samfunnsaktørar fungerer på befolkninga under koronapandemien i Kina, Italia, USA og Norge.

Forskingsprosjektet starta opp 1. juli 2020.

Siste nytt

Kontaktinformasjon

bilde av Chunyan Xie

Chunyan Xie

Prosjektleiar