Prosjektdeltakarane i COSD-prosjektet

Her finn du ei oversikt over dei som deltek i COSD-prosjektet.

Prosjektleiar

bilde av Chunyan Xie

Chunyan Xie

Professor i markedsføring

Deltakarar

bilde av

bilde av Helene Maristuen

Helene Maristuen

Prodekan for regional utvikling FØS

bilde av Ove Oklevik

Ove Oklevik

Førsteamanuensis

Stipendiatar

bilde av

Eksterne prosjektdeltakarar og samarbeidspartnarar

Professor Richard Bagozzi, University of Michigan

Førsteamanuensis Silvia Mari, University of Milano-Bicocca

Professor Yang Zhi, Hunan University