Institutt for maritime studium

Institutt for maritime studium har utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og eit sterkt og aktivt forskingsmiljø.

Vi har tilsette frå seks nasjonar og samarbeider med universitet, forskingsinstitutt og den maritime næringen nasjonalt og internasjonalt. Instituttet held til i Haugesund.

Instituttleiinga

Instituttleiar for maritime studium
Institutt for maritime studium