Forsking ved Institutt for maritime studium

Institutt for maritime studium har eit sterkt og aktivt forskingsmiljø som samarbeider med universitet og forskingsinstitutt nasjonalt og internasjonalt.