Utdanningsprogram ved IMS

Institutt for maritime studium har maritime utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Utdanningane våre er solid forankra i ei av dei sterkaste maritime klyngene i Noreg, godkjent av Sjøfartsdirektoratet i tråd med internasjonalt regelverk.