Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL er eit stort fagmiljø i Noreg innan økonomisk-administrativ utdanning. Instituttet har vel 100 fagtilsette og 1500 studentar.

Vi har studiestader i BergenHaugesund og Sogndal. Våre kandidatar får ei solid og relevant utdanning hos oss, og dei er attraktive for arbeid i privat næringsliv, offentleg sektor og andre organisasjonar. Den innovative og refleksive kompetansen studentane har tileigna seg undervegs i studietida, rustar dei for livslang læring og vidare masterstudium i inn- og utland. 

Undervegs i utdanningsløpet får studentane kjennskap til instituttet sitt mangfaldige forskings- og utviklingsarbeid, slik at dei har brei og oppdatert kunnskap om relevante teoriar og metodar. Denne kunnskapen vil dei kunne nytte på praktiske problemstillingar som dei møter i samfunns-, arbeids- og næringsliv.

Instituttleiinga

Instituttleiar
Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Assisterande instituttleiar
Institutt for økonomi og administrasjon
Assisterande instituttleiar
Institutt for økonomi og administrasjon
Assisterande instituttleiar
Institutt for økonomi og administrasjon