Forsking ved Institutt for økonomi og administrasjon

Dei fagtilsette ved Institutt for økonomi og administrasjon deltek i eitt brett felt av forskings- og utviklingsarbeid innan fagområdet, både nasjonalt og internasjonalt.

Forskingsprosjekt

Her finn du ein oversikt over forskingsprosjekt ved Institutt for økonomi og administrasjon.

Forskingsnettverk

Arrangement

Gjennom fleire år har Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med Profesjonsetisk nettverk arrangert etikkdagar på HVL sin campus Kronstad. Arrangementet er gratis og ope for alle interesserte.

Meir informasjon finn du her.

Publikasjonar

Forskingspublikasjonar

Her finn du ei oversikt over forskingspublikasjonane ved Institutt for økonomi og administrasjon.

Studentarbeida

I instituttet si årbok finn du bachelor- og masteroppgåvene som studentane har levert.

Avhandlingane i sin heilskap finn du i HVL sitt arkiv.

Fag- og lærebøker

Mange tilsette ved Institutt for økonomi og administrasjon er godt etablerte forfattarar av fag- og lærebøker. Her får du ei oversikt over fag- og lærebøker som vart publisert ved instituttet i den siste tida.