Institutt for samfunnsvitskap

Institutt for samfunnsvitskap samlar fagdisiplinar der ein studerer korleis menneske handlar i og organiserer omgivnadane sine, og korleis individ og samfunn vert prega av desse omgivnadane på kort og lang sikt. Faga interesserer seg dermed for institusjonar og prosessar i samtidas og fortidas sivilsamfunn, så vel som i moderne og formelle organisasjonar.

Instituttet ligg i Sogndal, med Sogndalselva som næraste nabo.

Instituttleiinga