Forsking ved Institutt for samfunnsvitskap

Institutt for samfunnsvitskap har eit aktivt forskingsmiljø.

Forskingsområde

  • Klima, miljø, energi og naturressursar
  • Ungdom, mobilitet, innvandring og demografi
  • Region-, lokal- og verksemdshistorie
  • Leiing og styring i offentlege organisasjonar
  • Fornying, digitalisering og brukarorientering i offentleg sektor
  • Historisk og sosiologisk kultur- og kunnskapsforsking
  • Utdannings- og læringsforsking
  • Teknologi i helse og omsorg

Forskingsgrupper

Forskingsprosjekt

Her finn du ei oversikt over forskingsprosjekt ved Institutt for samfunnsvitskap.

Forskingspublikasjonar

Her finn du ei oversikt over forskingspublikasjonane ved Institutt for samfunnsvitskap.