Utdanningsprogram ved ISV

Institutt for samfunnsvitskap har eit variert og spennande fagtilbod innanfor samfunnsvitskap og humaniora og tilbyr også ex. phil og ex. fac som del av bachelorutdanningane.