Råd og utvalg ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Forsknings- og utviklingsutvalg (FoU-utvalg)

Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU-utvalget) ved FØS skal være et rådgivende organ for dekan i saker knytt til forskning og utvikling ved fakultetet.

Utvalget skal gi råd om:

 • valg av forskningsstrategi ved fakultetet
 • prinsipp og retningslinjer for FoU-midler, samt fordeling av FoU-midler etter søknad
 • tiltak for å øke rekruttering og gjennomføring i doktorgradsstudium
 • tiltak som kan øke aktiviteten og kvaliteten på forskningsarbeidet ved fakultetet
 • tiltak som kan øke den eksternfinansierte forskningsaktiviteten ved fakultetet
 • tiltak som kan øke forskningskompetansen til de fagansatte ved fakultetet
 • tiltak for å styrke forskningsbasert undervisning og studenter sin deltagelse i forskningsaktiviteter/ -prosjekter
 • tiltak for å styrke den eksterne samhandling med arbeids- og næringsliv regionalt og nasjonalt
 • tiltak for å styrke den internasjonale dimensjonen i forskningsaktivitetene ved fakultetet

FoU-utvalget skal også følge opp og gi innspill til saker i HVL sitt FoU-utvalg.

Medlemmer

 • Sylvia Encheva, prodekan for forskning, leder av utvalget
 • Ole Andreas Brekke, fagansatt IØA
 • Chunyan Xie, fagansatt IØA
 • Helle Oltedal, fagansatt IMS
 • Oddbjørn Bukve, fagansatt ISV
 • Kristin Lofthus Hope, tillitsvalgtsrepresentant
 • Henriette Berg-Hansen, studentrepresentant
 • Kristine Kopperud Timberlid, ekstern representant fra Sogndal
 • Eva Leirbæk, sekretær

Varamedlemmer

 • Johanne Marie Trovåg, vara for prodekan for forskning
 • Jill Merethe Loga, fagansatt IØA
 • Margatera Lützhöft, fagansatt IMS
 • Roger Hestholm, fagansatt ISV
 • Monika Alvestad Reime, tillitsvalgtsrepresentant

Utdanningsutvalg

Utdanningsutvalget er fakultetet sin arbeidsgruppe for utdanning i strategiarbeidet. Formålet med utvalget er å arbeide målrettet og strategisk for å øke kvaliteten i eksisterende studietilbud og foreslå nye tilbud slik at våre kandidater er relevante for arbeidslivet. Utvalget skal være en rådgivende organ for dekan i saker knyttet til utdanning ved fakultetet.

Utdanningsutvalget skal gi råd om:

 • valg av utdanningsstrategi for fakultetet
 • tiltak for å styrke forskningsbasert undervisning og studenter sin deltagelse i forskning
 • tiltak for å øke forskning på egne undervisningsaktiviteter
 • tiltak for å styrke innovasjon og entreprenørskap i alle studieprogrammene
 • tiltak for å styrke den eksterne samhandling med arbeids- og næringsliv regionalt og nasjonalt
 • tiltak for å styrke den internasjonale dimensjonen i alle studieprogrammene ved fakultetet
 • tiltak og oppfølging som gjelder kvalitet i utdanningene
 • tiltak for å stimulere til økt rekruttering av studenter og for å gjøre FØS mer synlig
 • tiltak for å styrke fakultetet sin rolle i å være pådriver når det gjelder EVU og oppdragsaktivitet som nærregionene etterspør

Utdanningsutvalget skal også følge opp og gi innspill til saker i HVL sitt utdanningsutvalg.

Medlemmer

 • Johanne Marie Trovåg, prodekan for utdanning, leder av utvalget
 • Dag Audun Lønning, fagansatt IØA
 • Minh Thi Hong Dinh, fagansatt IØA
 • Jone Abotnes, fagansatt IMS
 • Gunnar Onarheim, fagansatt ISV
 • Tina Åsgård, tillitsvalgtsrepresentant
 • Marie Rønnevik, studentrepresentant
 • Hans Jørgen Binningsbø, ekstern representant fra Sogndal
 • Ingolf Voll, ekstern representant fra Haugesund
 • Trond Erik Birkeland, ekstern representant fra Bergen
 • Trude Frøyland, sekretær

Varamedlemmer

 • Sylvia Encheva, vara for prodekan for utdanning
 • Arne Zahl Røksund, fagansatt IMS
 • Gigliola Mathisen Nyhagen, fagansatt ISV
 • Helene Flatland Erfjord, tillitsvalgtsrepresentant
 • Oddstein Haugen, ekstern representant fra Sogndal

Studieprogramrådene

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har etablert sju studieprogramråd. Her finner du oversikten.