Forsknings- og utviklingsutvalget ved FØS

Forsknings- og utviklingsutvalget ved FØS er rådgivende organ for dekan i saker knytt til forskning og utvikling ved fakultetet.

Utvalget skal gi råd om

 • valg av forskningsstrategi ved fakultetet
 • prinsipp og retningslinjer for FoU-midler, samt fordeling av FoU-midler etter søknad
 • tiltak for å øke rekruttering og gjennomføring i doktorgradsstudium
 • tiltak som kan øke aktiviteten og kvaliteten på forskningsarbeidet ved fakultetet
 • tiltak som kan øke den eksternfinansierte forskningsaktiviteten ved fakultetet
 • tiltak som kan øke forskningskompetansen til de fagansatte ved fakultetet
 • tiltak for å styrke forskningsbasert undervisning og studenter sin deltagelse i forskningsaktiviteter/ -prosjekter
 • tiltak for å styrke den eksterne samhandling med arbeids- og næringsliv regionalt og nasjonalt
 • tiltak for å styrke den internasjonale dimensjonen i forskningsaktivitetene ved fakultetet

FoU-utvalget skal også følge opp og gi innspill til saker i HVL sitt FoU-utvalg.

Medlemmer

 • Sylvia Encheva, prodekan for forskning, leder av utvalget
 • Ole Andreas Brekke, fagansatt IØA
 • Chunyan Xie, fagansatt IØA
 • Helle Oltedal, fagansatt IMS
 • Oddbjørn Bukve, fagansatt ISV
 • Kristin Lofthus Hope, tillitsvalgtsrepresentant
 • Henriette Berg-Hansen, studentrepresentant
 • Kristine Kopperud Timberlid, ekstern representant fra Sogndal
 • Eva Leirbæk, sekretær

Varamedlemmer

 • Mona Kristin Nytun, vara for prodekan for forskning
 • Jill Merethe Loga, fagansatt IØA
 • Margatera Lützhöft, fagansatt IMS
 • Roger Hestholm, fagansatt ISV
 • Monika Alvestad Reime, tillitsvalgtsrepresentant