Utdanningsutvalget ved FØS

Utdanningsutvalget ved FØS skal sikre og utvikle utdanningskvaliteten ved fakultetet.

Utdanningsutvalget er fakultetet sin arbeidsgruppe for utdanning i strategiarbeidet. Formålet med utvalget er å arbeide målrettet og strategisk for å øke kvaliteten i eksisterende studietilbud og foreslå nye tilbud slik at våre kandidater er relevante for arbeidslivet.

Utdanningsutvalget skal gi råd om

 • valg av utdanningsstrategi for fakultetet
 • tiltak for å styrke forskningsbasert undervisning og studenter sin deltagelse i forskning
 • tiltak for å øke forskning på egne undervisningsaktiviteter
 • tiltak for å styrke innovasjon og entreprenørskap i alle studieprogrammene
 • tiltak for å styrke den eksterne samhandling med arbeids- og næringsliv regionalt og nasjonalt
 • tiltak for å styrke den internasjonale dimensjonen i alle studieprogrammene ved fakultetet
 • tiltak og oppfølging som gjelder kvalitet i utdanningene
 • tiltak for å stimulere til økt rekruttering av studenter og for å gjøre FØS mer synlig
 • tiltak for å styrke fakultetet sin rolle i å være pådriver når det gjelder EVU og oppdragsaktivitet som nærregionene etterspør

Utdanningsutvalget skal også følge opp og gi innspill til saker i HVL sitt utdanningsutvalg.

Medlemmer

 • Mona Kristin Nytun, prodekan for utdanning, leder av utvalget
 • Dag Audun Lønning, fagansatt IØA
 • Vilde Hannevik Lien, fagansatt IØA
 • Jone Abotnes, fagansatt IMS
 • Gunnar Onarheim, fagansatt ISV
 • Tina Åsgård, tillitsvalgtsrepresentant
 • Marie Rønnevik, studentrepresentant
 • Hans Jørgen Binningsbø, ekstern representant fra Sogndal
 • Ingolf Voll, ekstern representant fra Haugesund
 • Trond Erik Birkeland, ekstern representant fra Bergen
 • Trude Frøyland, sekretær

Varamedlemmer

 • Sylvia Encheva, vara for prodekan for utdanning
 • Arne Zahl Røksund, fagansatt IMS
 • Gigliola Mathisen Nyhagen, fagansatt ISV
 • Helene Flatland Erfjord, tillitsvalgtsrepresentant
 • Oddstein Haugen, ekstern representant fra Sogndal