Utdanningsutvalget ved FØS

Utdanningsutvalget ved FØS skal sikre og utvikle utdanningskvaliteten ved fakultetet.

Utdanningsutvalget er fakultetet sin arbeidsgruppe for utdanning i strategiarbeidet. Formålet med utvalget er å arbeide målrettet og strategisk for å øke kvaliteten i eksisterende studietilbud og foreslå nye tilbud slik at våre kandidater er relevante for arbeidslivet.

Utdanningsutvalget skal gi råd om

 • valg av utdanningsstrategi for fakultetet
 • tiltak for å styrke forskningsbasert undervisning og studenter sin deltagelse i forskning
 • tiltak for å øke forskning på egne undervisningsaktiviteter
 • tiltak for å styrke innovasjon og entreprenørskap i alle studieprogrammene
 • tiltak for å styrke den eksterne samhandling med arbeids- og næringsliv regionalt og nasjonalt
 • tiltak for å styrke den internasjonale dimensjonen i alle studieprogrammene ved fakultetet
 • tiltak og oppfølging som gjelder kvalitet i utdanningene
 • tiltak for å stimulere til økt rekruttering av studenter og for å gjøre FØS mer synlig
 • tiltak for å styrke fakultetet sin rolle i å være pådriver når det gjelder EVU og oppdragsaktivitet som nærregionene etterspør

Utdanningsutvalget skal også følge opp og gi innspill til saker i HVL sitt utdanningsutvalg.

Medlemmer

 • Prodekan for utdanning, leiar: Kari Voldsund
 • Kvalitetsrådgjevar, sekretær: Tina Veronica Bjørk
 • Fagtilsett IØA Bergen: Dag Audun Lønning
 • Fagtilsett IØA Haugesund: Andre Seidel
 • Fagtilsett IØA Sogndal: Vilde Hannevik Lien
 • Fagtilsett IMS: Øystein Abrahamsen
 • Fagtilsett ISV: Per Jarle Sætre
 • Tillitsvaldrepresentant: Tina Åsgård
 • Fakultetstillitsvalde studentar: Selma Back og Tonje Thrane
 • Ekstern representant: Lise Rakner, professor UiB
 • Fakultetskontakt ALU: Silvia Encheva

Varamedlemmer

 • Vara for prodekan for utdanning– Helene Maristuen, prodekan for regional utvikling
 • Vara for fagtilsett IMS: Jone Abotnes
 • Vara for fagtilsett ISV: Gunnar Onarheim 
 • Vara for fagtilsett IØA: Mona Kristin Nytun
 • Vara for tillitsvaldrepresentant: 
 • Vara for fakultetstillitsvald student: Selma Back og Tonje Thrane
 • Vara for sekretær -  fakultetsrådgjevar: Tina Veronica Bjørk

Begge fakultetstillitsvalde studentar blir kalla inn til møte.