Studieprogramråd ved FØS

Studieprogramråda er rådgivande til studieprogramansvarleg og fakultetsleiing om utvikling av kvaliteten i studieprogramma og læringsmiljøet.

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har etablert sju studieprogramråd. Rådene tar utgangspunkt i fakultet sine bachelor- og masterprogram.

Her finn du oversikta over medlemar i studieprogramråd ved FØS for studieåret 2018/2019. Lista vil bli oppdatert fortlaupande.

Studieprogramråd for bachelor i økonomi og administrasjon – IØA

 • Instituttleiar og leiar av utvalet: Tom Skauge
 • Assisterande instituttleiarar: Eli Lindblad Rem, Tone Merete Brekke, Johannes Idsø
 • Faglege tilsette: Dag Lønning, Svein Abrahamsen, Ingunn Skjelbreidalen, Dag Digernes, Kristin Løseth, Helene Maristuen, Kari Heggholmen (vara)
 • Administrative tilsette: Synnøve Vilsvik, Gudrun Thuestad Askeland, Helene Erfjord Flatland
 • Studentar: Ole Alexander Bakkevik, Patrick Andersson

Studieprogramråd for master – IØA

 • Instituttleiar og leiar av utvalet: Tom Skauge
 • Assisterande instituttleiarar: Eli Lindblad Rem, Tone Merete Brekke, Johannes Idsø
 • Studieprogramansvarlege: Kristin Lofthus Hope, Ove Oklevik
 • Faglege tilsette: Jill Loga, Morten Morå
 • Administrative tilsette: Marie Stenbekk Knutsen
 • Studentar: Christine Eng, Sigrid Lyngroth

Studieprogramråd for master of maritime operations

 • Studieprogramansvarleg og programkoordinator: Johanne Marie Trovåg og Jorunn Steensnæs
 • Faglege tilsette: Bjarne Gunnar Vandeskog og Jens Christian Lindaas
 • Administrativt tilsett: Anna Nesheim Østhus
 • Studentar: Mona Ramesh Chaure
 • Eksterne: Jorunn Henriksen (Østensjø rederi)

Studieprogramråd for bachelor i nautikk og nautikk y-veg

 • Studieprogramansvarleg og programkoordinator: Johanne Marie Trovåg og Jorunn Steensnæs
 • Faglege tilsette: Guro Persdotter Fjeld, Jone Joachim Abotnes, Arne Zahl Røksund
 • Administrativt tilsett: Anna Nesheim Østhus
 • Studentar: Frans Bjørnsson, Joar Haugland og Erling Andre Hervik
 • Eksterne: Jorunn Henriksen (Østensjø rederi)

Studieprogramråd for sosiologi - ungdomssosiologi

 • Programansvarleg og leiar av utvalet: Roger Hestholm
 • Instituttleiar: Grete Netteland
 • Faglege tilsette: Irina Pavlova, Tuba Ardic (vara), Bård Aaberge, Oddvar Storebø (vara)
 • Administrative tilsette: Tina Veronica Bjørk, Helene Flatland Erfjord (vara)
 • Studentar: Anna Holvik Torgunrud, Ole Krister R. Olsen, Johanne Halland Fridtun (vara), Ingrid Lindaas Skagen, Jone Baustad (vara)

Studieprogramråd for historie - samfunnsfag

 • Programansvarleg og leiar av utvalet: Oddmund Hoel
 • Instituttleiar: Grete Netteland
 • Faglege tilsette: Gunnar Onarheim, Lars Leer (vara), Knut Øyangen, Pål Berg Svenungsen (vara)
 • Administrative tilsette: Tina Veronica Bjørk, Helene Flatland Erfjord (vara)
 • Studentar: Torstein Bakketun Kyte, Endre Hamre (vara), Silje Thorkildsen, Madeleine Dyrli Ølander (vara), Kristoffer Røisland Aronsen, Victor Thunestvedt (vara), Sindre Husevold, Herman Bjørndal Iversen (vara), Kristian Ask, Nikolai Bråta Strømstad (vara)
 • Eksterne: Arnt Ola Fidjestøl (fylkesarkivar), Mari Sofie Sandvik, (folkemuseet, vara)

Studieprogramråd for organisasjon og leiing

 • Studieprogramansvarleg og leiar av utvalet: Olina Kollbotn
 • Instituttleiar: Grete Netteland
 • Faglege tilsette: Monika Alvestad Reime, Gigliola Mathisen Nyhagen (vara), Astrid Øydvin, Hedvig Abrahamsen (vara)
 • Administrative tilsette: Tina Veronica Bjørk, Bente Kjørstad Walaker (vara)
 • Studentar: Lise Lund Nygård, Guro Akre (vara), Tone Digranes, Anita Solberg (vara), Anne Magrethe Hatlelid, Marit Reppen (vara)
 • Eksterne: Steinar Strømsli, (Utdanningsforbundet), Eirin Aardal (rådgjevar KS Sogn og Fjordane), Anders Moen (kommunalsjef Flora kommune, vara)

Etter- og vidareutdanningar

Etter- og vidareutdanningar som er ein del av ordinær studieportefølje (unntak for betalingsstudiar), knytast opp til studieprogramråd innan tilhøyrande institutt.

Fellesgrader

For fellesgrader gjeld regelverket som den aktuelle fellesgraden er underlagt.