Kva skjer i OU-programmet?

Her får du ei overordna status på kva som har skjedd siste veka i OU-programmet. Dei ulike prosjektsidene gir ei utfyllande oversikt.

Veke 38

  • Saka om fagleg organisering på nivå 3 – instituttstruktur - skal opp i styremøtet 28. september, og måndag 18. september var saka til forhandling med dei tillitsvalde. Dekanane har levert sine notat til saka, og rektor har sendt ho til styret. Du kan lese saka i sakspapira til styremøte 09/2017
  • Dei første prosjektgruppene som skal arbeide med planar for ein administrativ organiseringsstruktur møtest 21. september, og dei neste gruppene møtest 25. og 26. september. Les meir om delprosjektet på eiga side under OU-programmet.
  • Dagen før styremøtet 28. september i Sogndal blir det også arrangert styreseminar der styret og strategigruppa møtest. Her er fleire medarbeidarar i OU-programmet involverte i å førebu programmet. Dei skal mellom anna skal få gå djupare inn i kva digitalisering konkret betyr for ein organisasjon som vår, diskutere utvikling av organisasjonen, og konkretisere kva HVL vil med den regionale rolla. 

Sjå utfyllande informasjon på kva skjer-sida for kvart enkelt prosjekt.

Veke 37

Prosjektgruppene i P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur er no etablert, og mandat for delprosjektet er sendt til gruppene. 

Se gruppefordeling og mandat for delprosjektet. 

Kva har skjedd tidlegare?

Sjå oversikt over kva som har skjedd frå veke til veke.