Hvordan påvirker koronakrisen samfunnet?

Trenger du en forsker eller fagperson til å uttale seg om krisens påvirkninger på skole, helse, barnehage med mer?

Helse

Sykepleie:

 • Grethe Dåvøy - Operasjonssykepleier

Svangerskap:  

Folkehelse, sykdom:

Folkehelse, alternativ trening til treningssenter:

 • Hilde Stokvold Gundersen - Førsteamanuensis
 • Frøydis Hausmann - Høgskolelektor
  • Fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet, trening, treningssenter, mosjonsidrett.
  • Paradoks: et virus som truer folkehelsen er med på å fremme folkehelsen nå, mange kommer seg ut på tur.
  • E-post: Froydis.Hausmann@hvl.no, mob: 909 59 017

 • Vidar Andersen – førsteamanuensis

Konsekvenser av inaktiv, innendørs livstil for skrøpelige eldre personer:

 • Hanne Tuntland - ergoterapeutspesialist

Velferdsteknologi og medisinsk avstandsoppfølging:

 • Mari Berge – sykepleier, helsesøster og informatiker

Barnevern og sosialt arbeid

Barnevern:

Øyvind Samnøy Tefre - Høgskulelektor
Ekspertområder: adopsjon
E-post: Oyvind.Samnoy.Tefre@hvl.no Tlf: 55 58 78 36

Kjersti Alsaker – Professor
Ekspertområder: vold i nære relasjoner, livskvalitet, etikk
E-post: Kjersti.Alsaker@hvl.no Tlf: 920 89 489

Milfrid Tonheim - Professor 
Ekspertområder: beslutningsfatting, fosterhjem, barn og unge med migrasjonsbakgrunn, barn rammet av krig og konflikt
E-post: Milfrid.Tonheim@hvl.no Tlf: 416 22 079

Ingunn Barmen Tysnes - Førsteamanuensis
Ekspertområder: barnevernsinstitusjon, tvang, ettervern, ungdom
E-post: Ingunn.Barmen.Tysnes@hvl.no Tlf:  55 58 78 66 Mob: 92 01 41 14

Vibeke Samsonsen - Førsteamanuensis
Ekspertområder: barnevernets undersøkelse, mediedebatt, høy grad av foreldrekonflikt
E-post: Vibeke.Samsonsen@hvl.no Tlf: 465 25 746

Tone Jørgensen - Førsteamanuensis
Ekspertområder: Avgjerdsprosessar, kunnskapgrunnlag og makt i barnevernet, barns medverknad i barnevernet
E-post: tone.jorgensen@hvl.no Tlf: 99 160 259 

Ungdomssosiologi/pandemiens innvirkning på ungdom:

Irina Pavlova – Høgskolelektor
Ekspertområde:  ungdommers inntog på arbeidsmarkedet
E-post: Irina.Pavlova@hvl.no, Tlf: 57 67 63 64, Mob: 415 43 146

Roger Hestholm – Førsteamanuensis
E-post: Roger.Hestholm@hvl.no
Tlf: +47 57 67 62 68, Mob: 993 96 356

Rus, forebygging og behandling

Svanaug Fjær - Instituttleder Velferd og deltaking.
Ekspertområder: Ruspolitikk, folkehelse, tjenesteorganisering
E-post: Svanaug.Fjer@hvl.no  Tlf: 918 89 744

Lillian Bruland Selseng - Førsteamanuensis
Ekspertområder: Rusforskning, sosialt arbeid
E-post: Lillian.Bruland.Selseng@hvl.no Tlf: 924 47 113

Sonja Mellingen - Førsteamanuensis
Ekspertområder: Alkoholbruk og samlivskvalitet for førstegangsforeldre; rusavhengighet og psykiske lidelser. 
E-post: Sonja.Mellingen@hvl.no Tlf: 415 19 736

Nav, arbeidsinkludering, barnefattigdom

Kjetil Grimastad Lundberg- Professor 
Ekspertområder: Barnefattigdom/ lavinntektsfamilier, samarbeid mellom velferdstjenester, arbeidsinkludering og brukererfaringer.
E-post: kjetil.grimastad.lundberg@hvl.no Tlf: 55 58 70 45 

Liv Grethe Kinn - Professor 
Ekspertområder: Brukererfaringer av jobbmestrende oppfølging innen psykisk helsetjeste, Individuelle jobbstøtte (IPS), Fontenehus-/klubbhus-modellen
E-post: liv.grethe.kinn@hvl.no Tlf: 55 58 56 23

Ingrid Voll - Førstelektor
Ekspertområder: Arbeidslinjen og brukererfaringer i NAV, arbeidsinkludering, profesjonsutøvelse og kompetanse i NAV. 
E-post: Ingrid.Voll@hvl.no Tlf: 986 90 342 

Skole og barnehage

Skolehelsetjenesten/sårbare barn og unge i risiko:

Barnehagebarn, håndvask, lek, læring i friluftsliv, pedagogiske applikasjoner, tilvenning i barnehage:

 • Eivind Aadland – Professor
 • Barnehagebarn, friluftsliv, lek og aktiviteter inne og ute
 • E-post: Eivind.Aadland@hvl.no Tlf: 476 23 461
 • Liv Torunn Grindheim – Professor
 • Barnehagebarn, friluftsliv, lek og aktiviteter inne og ute
 • E-post: Liv.Torunn.Grindheim@hvl.no Tlf: +47 55 58 59 35
 • Johanna Birkeland – Postdoktor

Skole, undervisning, lærerutdanning, hjemmeskole:

Eksperter på barn med spesielle behov:

 • Gerd Grimsæth - Dosent
 • E-post: gerd.grimsaeth@hvl.no Tlf: +47 950 43 955

IKT-pedagogikk/e-læring/innovativ bruk av digital undervisning:

 • Aslaug Grov Almås - Førsteamanuensis
  • IKT i grunnskolelærerutdanning, IKT i pedagogisk praksis
  • hvordan undervise ved hjelp av digitale verktøy på en god pedagogisk måte
  • E-post: aslaug.almas@hvl.no, Mob: 997 31 491
 • Anders Grov Nilsen - Førstelektor
 • E-læring og pedagogisk bruk av IKT
 • E-post: anders.nilsen@hvl.no, Tlf: 53 49 15 11 Mob: 482 40 576

Samfunnsøkonomi, bank, boligpriser, velferd og arbeidsmarked

 

 • Liv Aileen Osland - Professor i samfunnsøkonomi
  • Ekspertområder: samfunnsøkonomi, regionalutvikling. Har sett på boligmønstre og utvikling av boligpriser.
  • E-post: liv.osland@hvl.no Tlf: 52 70 27 68, Mob: 911 20 803
 • Inge Heldal Thorsen - Professor i regionaløkonomi
  • Forsker på regionalutvikling: pendling, flyttestrømmer, arbeidsmarkeder, boligmarkedet og evaluering av investeringer i transportinfrastruktur.
  • E-post: Inge.Heldal.Thorsen@hvl.no Tlf: 52 70 27 65, Mob: 976 15 582

Omsorgstenester:

Jus, teknologi og beredskap

Forsvarets rolle i kriser og den nye koronaloven:

 • Sigmund Simonsen - Professor i rettsvitenskap
  • Beredskap og terrorhåndtering (krisehåndtering), militære operasjoner, maritime operasjoner.
  • E-post: Sigmund.Simonsen@hvl.no
   Tlf: 959 04 343

IT-sikkerhet, kapasitet og fjernundervisning:

 • Pål Ellingen – Førsteamanuensis og assisterende instituttleder datateknologi, elektroteknologi og realfag

Sikkerhet og beredskap:

 • Torgrim Log - Professor
 • Forsker på beredskap og sikkerhet

Psykisk helse, identitet og livssyn

Psykisk helse, samliv, familie, ensomhet:

 • Roger Ekeberg Henriksen - Førsteamanuensis
  • Sammenheng mellom sosiale relasjoner, stress og helse. Ensomhet, sjenerthet, parforhold og samlivskvalitet
  • E-post: Roger.Ekeberg.Henriksen@hvl.no, mob: 915 29 040
 • Frode Thuen - Professor
 • Lennart Lorås - Professor
  • Familieterapi, parterapi, familieforhold – kommunikasjon, sosialfag, rus og psykisk helsevern
  • E-post: Lennart.Loras@hvl.no Mob: 984 22 113

 • Arnold Goksøyr - Høgskulelektor/psykologspesialist

Religion, livssyn og identitet i lys av koronakrisen:

Håp:

 • Britt Moene Kuven - Førstelektor
  • Håp, eksistensiell omsorg, åndelig omsorg
  • Har forsket på hva som gir pasienter håp ved alvorlig sykdom, og hvilken rolle sykepleieren kan spille i å gi pasientene håp.
  • E-post: Britt.Moene.Kuven@hvl.no, mob: 958 59 561

Kontorutforming og heimekontor

Ane Kjellaug Brekke Gjerland - prosjektleiar
Forskningsfelt: Kontor/arbeidsplassutforming og heimekontor
E-post: Ane.Kjellaug.Brekke.Gjerland@hvl.no Tlf: +47  570 02 154