Krigen i Ukraina – ekspertar frå HVL

Treng du ein forskar eller fagperson til å uttale seg om korleis krigen verkar inn på barn, ungdom, økonomi med meir?

Barn og krig

Digital krigføring

Økonomisk krigføring

 

Militære operasjoner

- Militære operasjoner -  særlig bruk av luftmakt
- Beredskaps- og militærrett
- Beredskap og terrorhåndtering

Sigmund Simonsen ,professor i rettsvitenskap
E-post: Sigmund.Simonsen@hvl.no mobil: 95904343 

 

Russland og Ukraina - Historie, kultur og litteratur

-Russisk og ukrainsk historie, kultur og litteratur.
-Forholdet mellom Ukraina og Russland.

Kåre Johan Mjør - historiker og førstebibliotekar
E-post: Kare.Johan.Mjor@hvl.no  mobil:902 31 974

Global helse og flykninghelse

Helsetenester for torturoverlevere i Norge.

Maria Nordheim Alme, Fagseksjonsleiar
E-post: Maria.Nordheim.Alme@hvl.no

Til informasjon om krigen i Ukraina og Høgskulen på Vestlandet