Kontakt Senter for kunnskapsbasert praksis

Telefon: + 47 55 58 55 11

E-post: kbp.hib@hvl.no

Besøksadresse

Campus Kronstad
Inndalsveien 28, Bergen

Postadresse

Senter for kunnskapsbasert praksis
Høgskulen på Vestlandet
Postboks 7030
5020 Bergen