Kunnskapsbasert praksis i forskning

Senter for kunnskapsbasert praksis fokuserer på praksisnær helseforskning, med fokus på utdanningsforskning, implementering (knowledge translation), metodeutvikling, sosiale relasjoner og helse, og anvendt klinisk forskning - alt i forbindelse med kunnskapsbasert praksis.

Senteret er sentralt i flere internasjonale samarbeidsnettverk og finansieres av blant annet Norges Forskningsråd (NFR), European Cooperation in Science and Technology (COST), Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU), og Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Mer informasjon om kunnskapsbasert forskning.

Forskergrupper

Utvalgte nettverk og prosjekter

Til prosjektliste