Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten

Formålet med kunnskapsbasert praksis er å styrke beslutningsgrunnlaget til ansatte i helse- og sosialsektoren.

Senteret er profesjons- og arbeidslivsrettet og samarbeider med aktører i helse- og sosialsektoren på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Vi er pådrivere for å benytte beste tilgjengelig kunnskap, erfaringer fra egen praksis og dialog med pasienten for å opprettholde og forbedre kvaliteten på tjenestene som tilbys.

Senteret har blant annet utarbeidet nettressursen om kunnskapsbasert praksis på Helsebiblioteket.no.

Mer om kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten.