Kunnskapsbasert praksis i utdanning

Samfunnet har behov for godt utdanna helsepersonell med evne til å identifisere praksisnære og relevante problemstillinger. Senteret tilbyr kurs og utdanning rettet mot studenter, undervisere, forskere og klinikere.

Ansatte på senteret har emneansvar for HVLs ph.d.-kurs i Forskningsdesign og metoder og Implementering av forskning. Våre ansatte har tidligere utviklet Master i fysioterapi og Master i rehabilitering ved Syddansk Universitet, og ph.d.-kurs i metaanalyse ved Aarhus Universitet.

Masterutdanningen og kursene fokuserer på å videreutvikle fagfelt og endringsprosesser i klinisk praksis.

Masterutdanning

Aktuelle kurs og videreutdanninger

Vi kan også tilby skreddersydde kurs og videreutdanninger for oppdragsgivere. Vi har f.eks. arrangert kurs i kunnskapsbasert praksis for bibliotekarer.

Mer om kunnskapsbasert praksis i utdanning.