Implementeringsforskning i omsorgstjenestene

Implementeringsforskning dreier seg om forskning på iverksetting av lovende kunnskap og forskningsresultater.