Implementeringsforskning i omsorgstjenestene

Implementeringsforskning dreier seg om forskning på iverksetting av lovende kunnskap og forskningsresultater.

Gjennom denne forskningen forsøker vi å bygge bro mellom ny kunnskap, nye modeller og praktisk handling.

Pågående prosjekter

Avsluttede prosjekter