Individer og individuelle forløp i omsorgstjenestene

På dette forskningsområdet retter vi søkelyset på personene i omsorgstjenestene, det vil si personer i hjem eller institusjon som trenger profesjonell oppfølging.

Hovedfokuset er på pasientforløp og samhandlingen mellom pasienter og ansatte.

Forskergrupper

Kreft og livskvalitet

Rehabilitering og helsefremming

Pågående prosjekter

Avsluttede prosjekter


Professor
Institutt for helse- og omsorgsvitskap
Professor
Institutt for helse- og omsorgsvitskap